Hur hanterar du en tid när efterfrågan uteblir och framtiden känns osäker? Den aktuella frågan utmanar många säljare och deras chefer.
Det är också en fråga som Markus Fagerlund tar upp i CHPS kostnadsfria lunchseminarium.
– Det finns många saker vi kan arbeta vidare med för att komma ut som vinnare när krisen  är över, säger han.

Under oroliga tider, oavsett om det handlar om vikande konjunkturer, förestående förändringar eller en pandemi, kan det som säljare, säljchef eller VD vara svårt att hitta vägar för att både behålla och säkra nya affärer. När det som fungerat bra under en längre tid inte är lika självklart längre är det lätt att framgången stannar av och tveksamheten tar över.
En sådan förändring kan få svåra konsekvenser för den egna verksamheten – om man inte klarar av att vända trenden.
– Det är lätt att bli passiv, men den som vill lyckas med sin verksamhet måste istället behålla drivet. Utmaningen är att hitta nya lösningar och vilja förstå sin omgivning, förklarar Markus Fagerlund.
– Det går att hitta vägar för att utvecklas och gå stärkt ur en kris.

Vikten av empati och förståelse

Lunchseminarium med CHPS

Anmäl dig till Markus Fagerlunds webinar

Han påpekar att det som säljare, säljchef eller VD är otroligt viktigt att vara medveten och förstå att snabba förändringar i vår omvärld också medför att människor påverkas mentalt, att så väl medarbetare som kunder går igenom olika faser.

– Den förståelsen är av yttersta vikt. Först när man har den kunskapen och klarar av att hitta balansen i kommunikationen går det att behålla och skapa nya affärer, förklara Markus Fagerlund.
– Den som leder en verksamhet som går ut på att sälja måste förstå situationen hos motparten för att ha en chans att lyckas. Det handlar mycket om empati, jobba långsiktigt med sina relationer och om att hjälpa sina befintliga kunder.

Markus Fagerlund har arbetat med försäljning under hela sin yrkesverksamma karriär. I dag är han sälj och ledarutvecklare hos CHPS och bygger upp sitt lunchseminarium kring frågor som vad en säljchef kan göra för att upprätthålla motivationen hos sig själv och sina medarbetare. Han pratar om hur kunderna bör bemötas, samt vad som krävs för att utvecklas under en orolig period och vara en vinnare när krisen är över.

– Det är alltid viktigt att jag som säljare känner för mina kunder. I svårare tider är det direkt avgörande för mig att jag klarar av att sätta mig in i kundens situation. Detta är en tid när empatin lägger grunden för en långsiktig relation, säger han.
– Mitt engagemang kommer att betala sig i slutändan. Även om alla inte kan göra allt, kan var och en av oss göra någonting. Det är nu vi måste förbereda oss för att gå vinnande ur krisen.

Kostnadsfritt lunchseminarium med CHPS

Vill du veta mer?
Anmäl dig till Markus Fagerlunds kostnadsfria webinarie ”Försäljning i oroliga tider” som arrangeras av CHPS den 10 juni 2020.

Under 20 år har Centrum för Högpresterande System arbetat med utbildning inom ledarskap och förändring. Markus Fagerlunds webinar är det tredje i en serie på fyra föreläsningar. Efter Markus Fagerlund följer ytterligare ett webinarium, då ledarcoachen Gunnar Mattiasson som föreläser kring hur man skapar en hållbar förändring. Här kan du anmäla dig till CHPS lunchseminarier och även läsa för om kommande evenemang.