När vår vardag plötsligt förändras i grunden, hur påverkar det oss som människor?
Och vilka möjligheter öppnas upp?
Det är två frågor som diskuteras under CHPS lunchseminarie ”Möjligheternas lockdown” med etnologen och forskaren Kalle Ström.

CHPS lunchseminarie

Missa inte etnolog Kalle Ström och hans lunchseminarie “Möjligheternas lockdown”

Den pandemi som tagit över världen under våren 2020 har förändrat vår vardag på ett sätt som knappast någon trodde var möjligt. Det är en situation som historiskt sett aldrig tidigare har inträffat. Det gör att de normer som framstått som så stabila i våra organisationer och vår vardag har raserats. Hur påverkas vi av det?

Med sin föreläsning ”Möjligheternas lockdown” tar Kalle Ström ett nytt grepp på den stora förändring som skett och den situation som vi i dag lever i.
Hur hanterar vi som människor en situation där våra arbetsplatser är stängda och våra köksbord förvandlats till kontor? När våra val plötsligt begränsas? När vi måste leva under tuffa restriktioner utan att ha någon aning om när livet återgår till det normala. Vad kommer att vara normalt i en värld efter COVID-19?
Han diskuterar kring flera intressanta frågor. Bland annat vad vi människor egentligen behöver och vad det egentligen innebär att hantera den tristess som uppstår när våra liv plötsligt är begränsade.

– I vår normala vardag finns det ingen tid att ha tråkigt. Vi lever vi i ett överflöd av val vilket påverkar den egna kreativiteten negativt, säger etnologen och forskaren Kalle Ström.

Kreativitet föds ur tristess

I sin föreläsning ger han intressanta tips på hur denna påtvingade tristess egentligen öppnar upp för ny möjligheter. Han tar upp det historiska perspektivet, vad tidigare förändringar har fört med sig och påvisar att människan ofta är så styrd av sina normer att den har svårt att tänka nytt innan den ställs inför en situation som radikalt förändrar en livsstil.

I hans föreläsning får åhörarna en bild av vilka möjligheter som faktiskt finns när människan tvingas att tänka i nya banor. När vi plötsligt får utrymme för det kreativa tänkande som länge trängts undan av ett hav av valmöjligheter.

– Jag vill hjälpa till och öppna upp sinnena igen. Om vi bortser från allt det tragiska i den här situationen vi nu lever i, vilka alternativ har vi då? säger Kalle Ström.
– Därför kallar jag det här lunchseminariet för ”Möjligheternas lockdown”.
Kalle Ström är den förste föreläsaren i en serie kostnadsfria webinarier som arrangerade av CHPS. Under 20 år har Centrum för Högpresterande System arbetat med utbildning inom ledarskap och förändring.
Du anmäler dig till CHPS lunchseminarie här, via vår hemsida, och kan följa dem antingen en och en eller som en serie. Efter Kalle Ström följer den förre elitidrottaren, coachen Mattias Andersson som pratar om konsten att leda och prestera i förändring. Därefter pratar säljutvecklaren Markus Fagerlund om försäljning under oroliga tider och ledarcoachen Gunnar Mattiasson föreläser kring hur man man skapar en hållbar förändring.