Webbsända lunchseminarier – att leda i förändring

Går det att växa i en förändring? Att utveckla en organisation och gå starkare ur en kris? Absolut. Låt oss hjälpa dig att leda i förändring. I en serie websända lunchseminarier kommer våra föreläsare ge dig möjligheten att ta del av kunskapen kring att både hantera...

Skapa förutsättningar för att utvecklas under förändring

När världen förändras och förutsättningarna med den är det lätt att bli osäker. Att tveka, stanna av och bli passiv. Men för att fortsätta nå framgång är det viktigt att fortsätta utvecklas och vara medveten om att alla val du gör också speglar ditt resultat. Som...

Vi vill hjälpa till att handskas med förändring

Vår värld har förändrats. Snabbare än vad många av oss hade kunnat föreställa oss vara möjligt. Därför ställs vi alla inför samma fråga, hur ska vi handskas med den förändring som nu sker och hur ska vi klara av att utvecklas med den? Det är en fråga som CHPS kan...

Vi ger dig nyckeln till förändring

När världen omkring oss vacklar och oron ligger som ett moln över alla samtal. Vem är det då som leder? Vem är det egentligen som leder vem? Jag skulle vilja påstå att vi alla är ledare. Att vi alla måste ta vårt ansvar och göra jobbet. CHPS har de nycklar som krävs...