Namn:  Per Johansson

Vad gör du idag? Förbundskapten för Montenegro i Handboll för kvinnor

Hur skulle du beskriva utbildningen?

Utbildningen kom för mig precis rätt i tid. Den stimulerar mig till att fortsätta förkovra mig inom ledaryrket. Den ger mig en massa verktyg både i teori och praktik att fortsätta utveckla viktiga ämnesområden. Gruppens samlade kompetens gör att jag får massor av ingångar på ’hur man också kan göra’. Utbildningen bekräftar också att jag på många plan är ’rätt ute’.

Om du gillar det du varit med om, hur har den då påverkat dig som individ?

Den har skapat en större förståelse varför jag är som jag är och vad jag behöver utveckla för att bli ännu ’skarpare’. Utbildningen har öppnat ’dörrar’ i mitt ledarskap som kanske varit både medvetet och omedvetet stängda men som nu kommit upp till ytan och som kan bredda mitt ledarskap ytterligare. Osorterade tankar och funderingar har sorterats in och jag ser många saker mycket klarare nu.

Utbildningen har gjort att jag är mycket bättre rustad för att verka mitt ledarskap i en stressig och högpresterande miljö. Dessutom har utbildningen gjort mig till en lugnare och mer balanserad individ.

Vad menar du att de runt omkring dig upplevt för effekt efter att du genomfört utbildningen?

Mer strukturerad. Bättre på att hålla fast vid ramarna (i med och motgång). Ännu större hjärta och en ledare som står för det vi bestämt. En ledare som varje dag försöker finna lösningar för hur vi skall gå vidare eller bara befästa det som redan är bra. En ledare som inte väjjer för att utmana primadonnorna (de stora egona) om det krävs. Visar att alla kan inte spela samma roll men alla har samma värde. Större stresstålighet.

Varför skulle du rekommendera utbildningen till någon annan?

P.g.a att utbildningen utvecklar dig som människa. Och människan är alltid viktigast, det utgår alltid från du är och du måste veta vem du är. Lär du känna dig själv bättre och blir mer medveten om dina drivkrafter, värderingar etc. skapar du ett starkare fundament för att lyckas i din gärning som ledare. Möjligheten att umgås med människor med samma driv men från andra organisationer.

Vem/vilka skulle du rekommendera att gå?
Johan Sörensen Ringi (Ringgården AB), Henrik Signell (FK SHF), Kristjan Andresen (FK SHF), Tobias Pettersson (GFK), Kenneth Harlin (Boden Handboll), Magnus ’Bagarn’ Johansson, Mikael Franzén (AHK)….