Boken Strategi för hög prestation av Tjolle Ström på CHPS
beskriver vad som kännetecknar en högpresterande organisation och vilka nyckelfaktorerna är. En högpresterande strategi används för att utveckla individer, grupper och organisationer och i det arbetet är det avgörande att det finns styrande värderingar som faktiskt gäller och leder till visionen.

Den beskrivna strategin har utarbetats under tjugo års arbete med individer och grupper i olika sammanhang och på olika nivåer. All förändring börjar med oss själva och med en förståelse för helheten.

I bokens första del beskrivs de framgångsnycklar som visat sig vara gemensamma för högpresterande system. Bokens andra del har fokus på förändringsprocesser på en organisatorisk nivå. I den tredje och avslutande delen får du ta del av en modell – CHPS högpresterande strategi – och kan direkt börja använda den i praktiken.

Här kan du beställa boken.