För 20 år sen var jag med och undersökte vad spelförståelse handlar om inom idrotten. Vi intervjuade 14 elittränare i olika lagbollsporter och hittade ett antal färdigheter och förmågor som går att utveckla för att öka spelförståelsen och därmed förutsättningarna för framgång. Nu ska vi intervjua företagsledare på olika nivåer och ställa liknande frågor som vi ställde då för att ta reda på om det finns liknande färdigheter och förmågor som ökar spelförståelsen på arbetsplatsen och om upplevelsen är att även dessa skapar ett bättre resultat. I så fall menar vi att de går att träna och utveckla.

Vi har en idé om att det är samma grundläggande faktorer som gäller i förståelsen för spelet i lagbollspel som i spelet i på arbetsplatser. Vi menar att förståelse är en kognitiv process där det finns vissa grundläggande egenskaper som gäller för dem som vill utnyttja de situationer som sker på företaget på ett mer framgångsrikt sätt. Att se och uppleva ”spelet” och kanske framför allt att klara av att ”spela” spelet framgångsrikt, förutsätter att varken yttre eller inre faktorer får störa utförandet.

Exempel på idrottens spelförståelse är bl.a. begrepp som speluppfattning, spelintelligens, social, mental, och fysisk spelförståelse, förståelse för tid och rum m.m. Vi vill undersöka om det stämmer att dessa faktorer är avgörande för framgången i ett företag, också.

Att vi ser hela banan och att vi ser medspelare och motspelare. Att vi förstår de givna regler(ramar) som finns. Att vi hör domarens signaler och reagerar på den. Att vi har en idé om hur vi tillsammans ska spela för att göra mål och att vi förstår och accepterar den. De lag där individen spelar för sig själv har sällan framgång utan skapar ofta förvirring med minskat resultat som följd. Att varje avdelning på ett företag arbetar för sig själv utvecklar inte effektiviteten, skriver Niklas Modig i sin succébok ”Vad är lean”. Det är när vi har en gemensam strategi som vi ständigt utvärderar och följer upp som verksamheten utvecklas och vi når de mål vi önskar.

”Det handlar även om en mönsterigenkänningsteknik, en förmåga att uppfatta en helhet.
Man kan vidare se spelförståelse som en övergripande strategi och att det ingår en kognitiv del, en tankeprocess, en intellektuell bearbetning och att kunna lyfta sin teknik för att kunna genomföra det man ser.”( Prof. Håkan Johansson Umeå 1996)

Vi tänker ta reda på vilka färdigheter och förmågor som styr! För att sedan hjälpa er att träna och utveckla dessa! För ökad spelförståelse och därmed bättre resultat.

Ring så förklarar jag utförligare!

Med vänlig hälsning
Tjolle