Vad betyder det egentligen?

VÄRDEGRUND! VÄRDERING! VÄRDEORD!

Innan jul var jag bjuden på en fest som en av mina tidigare aktiva hade. Bland de ca 80 inbjudna personerna var det jag som tränare och tio  aktiva som i tonåren växte upp med varandra och blev sammansvetsade. I gruppen var det en av dem som kom från en annan klubb i södra Sverige. Han uttryckte att han upplevde total kaos i träningsgruppen när han kom till klubben. De andra tittade förvånat på honom för de upplevde en stenhård disciplin med tydliga regler. Ingen hade en aning om hans upplevelse för kulturen och värderingen var inget som diskuterades utan togs för givet, och då umgås några av dem mycket fortfarande 35 år senare. Värderingar är olika och nya miljöer och medspelare kräver tydliga förklaringar om vad som gäller. Detta gäller lika mycket för unga som gamla.

Hur ser du på det ordet? Vad tolkar du in? Är det samma syn på innebörden som dina vänner, kollegor eller familj ser på ordet?        Chansen, eller risken för att det inte är kanske inte så är stor! Att komma till en samsyn kan vara tufft och det kräver ett jobb och ansvarstagande från alla berörda. Åsikterna är många och flera av dem kommer just utifrån en värdegrund, troligen från åsiktsägarens egen! Den värdegrunden är kanske i sin tur inte alltid förankrad och förstådd hos någon annan.

Alla företag, idrottsorganisationer, arbetsgrupper och säkert några till, pratar om att de har eller jobbar på en värdegrund. Jag undrar hur många som verkligen vet vad den värdegrunden innebär? Det hör till att säga att man jobbar utifrån en värdegrund och en kultur men hur involverade är de som berörs?

För mig är värdegrund/ värdering/ värdeord att ta fram ord/meningar som alla förstår innebörden av och att leva/ arbeta efter den mot ett gemensamt mål, en intention. En gemensam tolkning som man accepterar eller inte! Skulle det vara så att man inte accepterar den kultur och värdering som är bestämd bör man överväga att gå skilda vägar. Det är inte ovanligt att ”chefen” pratar om den goda kulturen man har och att alla är nöjda. Det är, enligt mig, inte ovanligt att det stämmer med i hela organisationen.

Det tog lång tid för mig att inse att värderingar är viktiga och att det var lika viktigt att veta och förstå mina egna värderingar och inse att andra inte alltid har samma värdering som jag. En värdering är ofta min egen och det är mitt ansvar att ta reda på om den överensstämmer med andra som är berörda i varje separat situation. Om vi har olika värderingar är det något jag själv kan ta beslut om ifall jag vill vara en del av, ändra min egen värdering eller gå vidare. 

Vi, CHPS – Centrum för Högpresterande System, står för och förmedlar de vi jobbar tillsammans med, en samsyn på vad värderingar egentligen betyder. Det är de som vill ha, en för dem, speciell värdering och kultur som måste göra jobbet! Vi kan guida och leda i försöken att nå förståelse för och inse vad som behöver göras för att det skall bli som man vill ha det, och ibland tror att de har det, eller önskar att man har det.
MEN…. Är man inte beredd att göra jobbet på alla plan, och få alla berörda involverade i värderingen, så har några få lagt ner jobb och pengar till ingen nytta. Förr var det dokument som kallades dammsamlare i hyllan, idag är det något som tar för stor plats i datorns minne.

En värdering kan alltså även betyda trygghet, man vet vad som gäller.