Det är många, både forskare och lekmän som uttalar sig om att värdegrundsprocesser inte fungerar. Jag menar att de har delvis rätt men att de utgått från processer som inte genomförts på rätt sätt. När vi intervjuat medarbetare och chefer om varför det inte fungerat, återkommer ofta kommentarer som dålig uppföljning, otydliga syften, alla får inte vara med och påverka, att värderingar och förhållningssätt kommer uppifrån och att det upplevs som ett projekt som har en början och ett slut.

De som forskar om kulturer hävdar att en kulturprocess aldrig tar slut. De menar också att kulturen sitter i människan samt i relationen mellan människor. Det innebär att varje gång jag beter mig som vi bestämt så befäster jag den kultur som är vi vill ha och varje gång jag inte beter mig som vi bestämt så talar jag tvärtemot om att det inte är viktigt.

Det är avgörande att högsta ledningen verkligen är beredda att stå upp för och jobba mot den förändring man vill ha. Det är också avgörande att värderingarna och beteenden leder till de mål som företaget önskar såsom ökad lönsamhet, ökat kundnöjdhet samt ökad personalnöjdhet. Annars riskerar värderingsprocessen att ligga vid sidan av ordinarie verksamhet och upplevs då som mindre viktig.

Efter att ha varit ett stöd i processer för gemensamma värderingar och förhållningssätt i snart 20 år menar jag att det finns faktorer som måste finnas med för att man ska lyckas att skapa den förändring man vill. Saknas dessa faktorer kommer värdegrundsprocesserna med största sannolikhet inte fungera.

Men när dessa faktorer finns med, när högsta ledningen är beredda att göra jobbet, när medarbetarna får vara med och påverka på sin nivå och när det sker en kontinuerlig uppföljning – då är sannolikheten stor att man också kommer att nå sina mål. Vilka faktorerna är återkommer jag till i en senare blogg.

Tjolle Ström

CHPS AB