Integritetspolicy

 1. Allmänt

Centrum för Högpresterande System AB (”CHPS AB”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller för både enskilda personer och företagskunder som använder CHPS AB hemsida chps.se i syfte att anmäla till CHPS ABs utbildningar och kurser samt erhålla information och nyheter.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. CHPS AB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

  1. Personuppgiftsansvarig

Centrum för Högpresterande System AB, Org.nummer: 556598-2401, 117 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

  1. När samlar vi personuppgifter?

CHPS AB samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder CHPS AB hemsida, gör en bokning, köper en produkt eller tjänst, eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. CHPS AB kan även få information från CHPS AB´s samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av.

  1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en tjänst eller produkt, kan CHPS AB komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som bokar våra tjänster eller köper våra produkter. CHPS AB samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in.

  1. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

  1. Varför behandlar CHPS AB personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

CHPS AB behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar CHPS AB personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp och betalningstransaktioner.  Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, tester,marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. CHPS AB kan även komma att samköra och analysera den information CHPS AB samlar in via cookies med den information som finns sparad i CHPS AB kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

CHPS AB behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp och betalningstransaktioner. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att CHPS AB skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

  1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till konsulter, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för samarbete vid utbildningar eller andra tjänster.

CHPS AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för CHPS ABs räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata CHPS ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

CHPS AB kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av CHPS ABs samarbetspartners och IT-leverantörer.

  1. Länkar till externa webbplatser

CHPS AB´s hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än CHPS AB. CHPS AB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

  1. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Centrum för Högpresterande system AB att publicera den justerade integritetspolicyn på chps.se och  med information om när ändringarna träder ikraft. Om chps.se genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer CHPS AB att informera dig via e-post.

  1. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som CHPS AB behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur CHPS AB behandlar dina personuppgifter.

E-post:info@chps.se
Adress: Centrum för Högpresterande System AB, Hornsgatan 180, 117 34 Stockholm.

Om du inte vill att CHPS AB behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till CHPS AB. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.