Våra framgångsnycklar


Vi har gjort en egen studie på högpresterande system inom idrotten och hittat gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid.

Efter flertalet intervjuer av ledare och aktiva i de högpresterande systemen inom idrotten så började analysen av materialet, som sträckte sig 25-30 år tillbaka i tiden. Ur materialet växte ett antal framgångsfaktorer fram. Dessa framgångsfaktorer var de minsta gemensamma nämnarna bland de idrottsorganisationer, eller högpresterande system, som ingick i studien. Framgångsfaktorer för högpresterande system lutar sig CHPS mot idag när vi hjälper organisationer och individer.

Vi har arbetat intensivt med att söka svaret på om framgångsfaktorerna bara gäller inom idrotten eller om de gäller alla system där människor ingår, som skall prestera. Vårt svar är att oavsett vilket system människan befinner sig i behöver individen:

  • En drivkraft
  • En värdegrund att förhålla sig till
  • En organisation som är trovärdig
  • En tydlig kommunikation
  • Ett klart förhållningssätt till de ramar som finns
Vi har sammanfattat nycklarna i vårt “Pluss” som vi arbetar med som ett viktigt verktyg i utvecklingsprocesser. Våra spännande slutsatser från dessa studier tillsammans med vår expertis inom kommunikation och ledarskap ger oss möjlighet att erbjuda unika lösningar för modiga individer och organisationer som vill åstadkomma förändringar.

Gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

 

Gemensamma framgångsnycklar hos dem som klarar av att prestera på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

  • Intentioner – Att veta vad jag vill och varför
  • Ramar – Att veta vad som gäller i det sammanhang jag verkar just nu.
  • Tydlighet – Att veta vad som menas, skapar trygghet i stället för osäkerhet.
  • Trovärdighet – Skapar förtroende, det jag säger är det jag gör.
  • Värdegrund – Det filter mot vilket jag ställer mina handlingar, regler och valda sanningar.

 

CHPS Plustest 

Utför vårt Plustest.

Få besked om ert nuläge samt er utvecklingspotential.