Tjolle Ström


Processledare, föreläsare, författare, coach & utbildare

Tjolle Ström

Tjolle Ström

Processledare, föreläsare, författare, coach & utbildare

0733-712702 tjolle@chps.se

Tjolle är en processledare, föreläsare, författare, coach & utbildare som är trygg och trovärdig. Han har förmåga att beskriva processen på ett enkelt och för alla tydligt sätt. Han är expert på jargong och kulturförändringar i grupper och organisationer så att det leder till önskat resultat.

Bakgrund
Tjolle var med och startade CHPS för 16 år sedan och har sedan dess utvecklat och arbetat med förändringsprocesser i små och stora organisationer. Han är pedagog och beteendevetare och har bland annat studerat vad som är gemensamt hos de organisationer inom idrotten som är högpresterande, över tid. Tjolle har verkat inom handbollen i 45 år på ungdom, elit och landslagsnivå och varit ledare på högsta elitnivå i över 20 år.

Utanför jobbet
Tjolle drivs av sin nyfikenhet och utmaningen att utveckla andra att nå dit de vill. Han gillar att utmana tanken och har en unik förmåga att förstå och få ihop helheten. ”Det är enormt viktigt för mig att hjälpa människor att växa”

Böcker & Publikationer

Skapa den förändring du vill ha

Strategi för hög prestation

Vad kännetecknar en högpresterande organisation och vilka är nyckelfaktorerna? CHPS´s högpresterande strategi används för att utveckla individer, grupper och organisationer och har utarbetats under tjugo års arbete med individer och grupper i olika sammanhang och på olika nivåer.