Vår historia


CHPS – Centrum för Högpresterande System är ett nätverk med konsulter som vill göra skillnad för dem vi möter och skapa utveckling för både oss själva och våra kunder.

Vår historia

Vi tror inte på att lämna framgång åt slumpen. Därför har vi tagit fram en modell för ledar- och medarbetarskap som utifrån Styrande Värderingar tar fram, implementerar och följer upp beteenden som leder till önskat resultat. Vi stöttar dig som ledare på individ- eller gruppnivå eller utbildar dig till Förändringsledare.

Vi har över femton framgångsrika år bakom oss och vi hjälper årligen hundratals ledare och organisationer med att förverkliga sina drömmar och mål. Vår gemensamma drivkraft är att skapa förändring på riktigt för att bli högpresterande.

Vår arbetsprocess bygger på att medvetandegöra, uppmärksamma och skapa kraft i förändring med hjälp av verktyg för effektiv kommunikation. På så sätt lyckas våra kunder med att själva komma fram till vad de vill och varför. Och dessutom att ta steget från att veta vad de vill till att också få det gjort.

Vet du vad du vill och hur du ska göra för att det ska hända?

Vår värdegrund

För oss som jobbar på CHPS är en viktig byggsten i vår värdegrund långsiktiga relationer, både internt och med våra kunder.  När vi möts, oavsett om det är via mail, telefon eller fysiskt är ett ledord goda tillstånd, att skapa ett gott klimat har blivit självklart för oss. I allt vi gör siktar vi mot att ständigt utvecklas och öka vår egen och våra kunders kompetens.
Det vi säger och det vi gör ska alltid vara trovärdigt, mot oss själva och andra.

Din Högpresterande Strategi

Hur vill du ha din framtid?

Vi ger dig möjligheten att på ett strukturerat och med en väl genomtänkt modell hjälpa dig till att nå dina mål.