Välkommen till CHPS´s

PLUStest

 

Här kan du utföra CHPS´s PLUStest som är baserat på egen forskning kring högprestation över tid, och få besked om ditt och/eller organisationens nuläge och utvecklingspotential.

Vad är utmärkande för högpresterande individer, organisationer och företag?

Vi på CHPS har gjort en egen studie på högpresterande system inom idrotten och hittat gemensamma framgångsnycklar hos dom som lyckas prestera på en hög nivå under lång tid. 

Vi har använt våra spännande slutsatser från dessa studier tillsammans med vår expertis inom kommunikation och ledarskap, till utveckling av  det här omfattande testet innehållande 63 frågor. Resultatet kan sedan användas som underlag för den förändringsprocess som individer och organisationer önskar åstadkomma. 

Verktyget har byggts med stöd från EU.