Varför värdegrundsprocesser fungerar

Varför värdegrundsprocesser fungerar

Det är många, både forskare och lekmän som uttalar sig om att värdegrundsprocesser inte fungerar. Jag menar att de har delvis rätt men att de utgått från processer som inte genomförts på rätt sätt. När vi intervjuat medarbetare och chefer om varför det inte fungerat,...