Trovärdighet

  Den senaste veckan har det varit en artikelserie om vuxenmobbing på svenska arbetsplatser. Något som har varit slående är hur lite hjälp de drabbade individerna har fått från sina fackföreningar, ibland har fackrepresentanterna till och med ställt sig på mobbarnas...