Utveckling av ledare och individer


Vem är du? Vad vill du? Vad är syftet?

Vi lever i en värld under ständig förändring som ställer stora krav på den enskilda individen. Alla våra insatser utgår från er organisations behov och era ledares specifika behov och fokus ligger på utveckling till att bli högpresterande. För att utvecklas och bli högpresterande behöver man träna. Hos oss får du träna!

Vi hjälper dig att utvecklas som ledare och individ genom coachning. Du får tillgång till verktyg för tydligare kommunikation, genom att vi bl. a. hjälper dig att hitta dina betydande värderingar och vad som driver dig. Du kommer upptäcka att du kommer kunna fatta bättre beslut, få tillgång till mer energi och kunna ta metaperspektiv för framgång över tid.

Oavsett om du är ledare i näringslivet eller inom idrotten så hjälper vi dig att nå dit du vill!

Ta fram din personliga strategi

Vi hjälper dig att nå din dröm och ta fram en plan där du får möjlighet att reflektera över vad du behöver göra för att lyckas nå ditt mål och må bra.

Vi går bl.a grundligt igenom och tar fram dina värderingar du behöver ha på plats, vad du menar och vad du behöver göra för att nå ditt mål.

Vi hjälper dig med:

 • Ta fram din strategi
 • Dina värderingar
 • Dina drivkrafter
 • Lägga upp en planering
 • Uppföljning

Genom att steg för steg gå igenom hur du vill ha din framtid menar vi att du kommer lyckas med att nå din dröm.

Vi vill ge dig möjligheten att på ett strukturerat och med en väl genomtänkt modell hjälpa dig till att nå dina mål

I paketet, att ta fram din Högpreserande strategi ingår:

 • 2-3 timmar genomgång – utifrån vår modell
 • 1 timme uppföljning efter ca 2 månader

Vill du har fler coachningstillfällen för uppföljning och vidareutveckling finns absolut den möjligheten.

Kommunikation som utvecklar

Vill du ta ansvar för din egen framgång i din roll som ledare? Vet du vad du vill uppnå men saknar en strategi? Vår modell för ledarutveckling hjälper dig att hitta dina värderingar som styr dig mot det resultat du vill uppnå.

Vi hjälper dig med att:

 • Få stöd i att hitta svaren på tre viktiga frågor: Vem är du? Vad vill du? Vad är syftet?
 • Hitta dina styrande värderingar
 • Förstå förändring av beteende
 • Hitta dina framgångsnycklar

Vår modell för ledarutveckling, Styrande värderingar, är konkret och ställer höga krav på dig som individ. Vill du ta ansvar för din egen framgång kräver det hängivenhet, mod och vilja till förändring. I vårt arbete tillsammans hjälper vi dig att ta fram, implementera och följa upp de beteenden som leder dit du vill. På det sättet tar du makten över din egen utveckling

Är du intresserad av att lyckas?

Livsmotivatorer för ökad lycka och framgång

Det kan finnas många olika skäl till att du vill göra en förändring i ditt liv och vi har verktygen som ger dig möjligheter att lyckas. Med Reiss Motivationsprofil (RMP) får du hjälp med att hitta dina unika inre drivkrafter.

Reiss Motivationsprofil är det första empiriskt utvecklade testet som ger en komplett bild av strukturen bakom en människas grundläggande drivkrafter. När du förstår dina yttersta motiv, drivkrafter och värderingar, kan du lättare inrätta ditt liv såsom du vill ha det och fokusera på de områden där du äger verklig energi och motivation. Med profilen och samtalet vill vi inspirera dig till utveckling.

Några användningsområden:

 • Bättre självförståelse och självstyrning
 • Trivsel på arbetet
 • Ledarskapsutveckling
 • Utvecklingssamtal

Vetenskaplig grund

Psykologen Steven Reiss genomförde en omfattande empirisk studie på tusentals människor under 1995-98. Hans team upptäckte att människan drivs av 16 grundläggande behov och värderingar. Dessa är våra basbehov och livsmotivatorer. De definierar vilka behov var och en av oss har och vad vi anser är viktigt.

Här är de viktigaste aspekterna i den nya motivationsteorin:

 • Basbehoven förutsäger beteendet i naturliga omgivningar
 • Motivation handlar om våra djupaste värderingar
 • Motivation är ytterst mångfacetterat
 • Basbehoven handlar om de verkliga målen och intensiteten i deras uppfyllande

Hur går det till?

Du fyller i ett enkelt frågeformulär online, som tar dig 15-30 minuter. Efter det har vi ett coachingsamtal där du blir vägledd genom din profil och hjälper dig komma fram till vad som driver dig och hur du kan uppfylla dina livsmotivatorer för ökad lycka och framgång.

Här hittar du ytterligare information om RMP:

Ladda ned broschyren nedan eller gå in på RMP Nordics hemsida www.rmp-nordic.com. RMP Nordic är företaget som tillhandahåller Reiss Motivation Profile till de som är Certifierade Reissprofil Coacher. Klicka här för broschyren

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp?

Händer det att det uppstår konflikter mellan individer i din grupp? Hur hanterar du dem utifrån din roll? Vill du förstå och bättre hantera uppkomna konflikter så har vi verktygen för dig och din organisation.

Vi hjälper dig med att:

 • Få förståelse för varför konflikter uppstår
 • Hantera individers olikheter
 • Få förståelse för kommunikationens betydelse
 • Få tillgång till kommunikativa verktyg
 • Träna på att hantera olika konflikter

I denna process tittar vi på forskningen kring konflikter samt vad som får konflikter att uppstå och tränar på olika sätt att hantera olikheter och konflikter.

Vi kopplar teori till praktik, använder och tränar på olika tankemodeller och på de kommunikativa nycklar som passar bäst för hantering av konflikter. Vi använder oss av praktiska övningar samt reflektion runt hanteringen.

Vi kan även gå in och arbeta med en pågående konflikt inom organisationen.

Verktyg för trovärdig kommunikation

Som ledare har du säkert stött på en hel del samtal som kan vara både utmanande och svåra, både individuella och gruppsamtal. Samtalen kanske väcker starka reaktioner hos dem du konfronterar eller hos dig själv. Känner du igen dig och behöver verktyg för att kunna hantera detta?

Vi hjälper dig med:

 • Verktyg för trovärdig kommunikation
 • Vikten av planering inför olika typer av samtal
 • Hitta dina värderingar för en säkrare grund
 • Praktisk träning i hantering av svåra samtal

I din roll som ledare i en organisation möter du dagligen människor och ibland har du samtal som kan tyckas vara utmanande, exempelvis utvecklingssamtal eller lönesamtal. Om du är medveten om dina värderingar och har en stark stark egen värdegrund och planerat samtalen utifrån varje individ har du ett försprång.

Vi kopplar teori till praktik, använder och och tränar på olika tankemodeller och på de kommunikativa nycklar som passar bäst för hantering av svåra samtal.

Kontakt

Besökskontor: Hornsbruksgatan 23,
117 34 Stockholm

Postadress: CHPS AB,
Hornsgatan 180, 117 34 Stockholm

Tel: 08-720 02 88
Email: info@chps.se 

 

Håll dig uppdaterad!