Föreläsningar


Skapa energi i grupper, få nya perspektiv och bli inspirerad!

VÅRA TJÄNSTER 


Vill du skapa energi i grupper, få nya perspektiv och bli inspirerad?

Ett bra sätt att få i gång förändringsprocesser och skapa nyfikenhet är att få nya tankar utifrån. Behöver ni stöd för att förändra eller förbättra kulturen på er arbetsplats kan en workshop vara ett startskott i er förändringsresa.

Föreläsningar -2 tim/2 dagar.

En viktig ingrediens i utveckling och lyckade förändringar i organisationer är att de som berörs känner delaktighet och att de är inspirerade snarare än frustrerade.

Vi erbjuder föreläsningar om:

 • Högpresterande organisationer
 • Kommunikation som leder till hög prestation
 • Inspirationsföreläsningar & kick-offs

Föreläsning – Högpresterande organisationer

Vår egen studie av högpresterande system visar på gemensamma framgångsnycklar hos dem som presterar bra på en hög nivå under lång tid och samtidigt mår bra.

Vi har sammanfattat framgångsnycklarna i CHPS ”Plus” som vi beskriver, visar och berättar om under föreläsningen. Att bli uppmärksam på vad man själv kan påverka för att må bra blir en väckarklocka för många. Mindre energi går åt till fel saker och både individens och gruppens självförtroende växer. Förutsättningarna för en framgångsrik och tydlig organisation med medarbetare som mår bra ökar.

Vi levandegör CHPS “plus” utifrån vår studie och kopplar till händelser och upplevelser från verkligheten.

 • Intentioner
 • Ramar
 • Tydlighet
 • Trovärdighet
 • Värderingar

Högpresterande organisationer har uppmärksamhet på de här frågorna – har du?

Föreläsning – Kommunikation som leder till hög prestation

Kultur, jargong och resultat
– sambandet mellan hur vi bemöter varandra och prestationen

Det finns alltid en kultur och värderingar på en arbetsplats. Frågan är om den är skapad medvetet eller kommit till av en slump. En annan fråga är om den är en hjälp på vägen mot det man vill eller om det är något som hindrar och bromsar.

 • Leder er kultur och jargong till hög prestation?
 • Finns det beteenden som hindrar eller bromsar er utveckling?
 • Vill ni medvetandegöra er kultur, och förstå innebörden?
 • Finns det outnyttjad kapacitet hos er personal, som ni vill ta rätt på?

Den här föreläsningen syftar till att skapa en förståelse för hur det sätt på vilket vi bemöter varandra förstärker och försvagar beteenden och därmed skapar kulturer som antingen begränsar eller utvecklar medarbetarna.

Vill ni öka lönsamhet, personal- och kundnöjdhet är föreläsningen en början på er resa.

Utbildning i ledarskap och förändring

Lär er hantera en verksamhetsförändring

Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer.