Idrottsledning 


Strategi & utveckling -idrottsförbund & förening 

Alla lag, föreningar eller organisationer har en kultur. Frågan är om den kulturen leder till de resultat man vill ha? Idrottsförbund och föreningar har en vision som är kopplade till vilka resultat de vill nå.  Det målet kan vara resultat kopplade till resultatlistor och tabeller, men även hur man vill utveckla barn till idrottsaktiva över ett helt liv.

Oftast handlar värderingsprocesser om att genom styrande värderingar skapa en kultur där idrottsaktiva och ledare trivs. Där medlemmar upplever att de bryr sig samt en kultur där man tillåts lyckas med sina egna mål. Varje ledare har ett stort ansvar så att förbundets/ föreningens värderingar leder till den kultur man vill ha.

Att arbeta med en värdegrund innebär att ledaren ansvarar för att värderingarna efterföljs av medlemmarna. I boken och forskningen om vad man förväntar sig av ledarskapet ”The Truth about leadership” visar det sig att värderingar i sig inte ger energi, utan det som ger energi är att ledaren/medlemmarna lever värderingarna. Om ledaren/medlemmarna säger en sak och visar att det är viktigt, ger det energi.

De värderingar som ska genomsyra idrottsförbund eller föreningar ska alltså genomföras av ledarna med stöd av medlemmar, genom att alla vet om processen och varför det är viktigt med gemensamma värderingar.

Det finns ett värde i att öka förståelsen för hur vi via vårt dagliga beteende förstärker eller försvagar vårt förhållande till värderingarna – och hur vi därmed påverkar resultatet. 

Dessutom hjälper en gemensam begreppsapparat som berör kulturskapande till för att de diskussioner som kan uppstå ska bli fruktsamma och inte leda till energiläckage. Medlemmarnas energi kan därmed riktas mot strategi, utveckling och prestation.

Allt som sker i mötet mellan människor är kommunikation. Kommunikation med aktiva, föräldrar, ledare, mellan idrottsaktiva men även kommunikationen med sig själv blir avgörande för vilket klimat som blir rådande i organisationen. Det som utmärker framgångsrika idrottsförbund/föreningar är att de inte lämnar detta åt slumpen utan medvetet och över tid arbetar med att utveckla ett klimat som skapar förutsättningar för att nå de uppsatta målen. 

 • skapa en kultur som leder till ökad medlemsnöjdhet, ledarnöjdhet, aktivanöjdhet och resultat enligt visionen.
 • förändra beteenden till önskade beteende.
 • höja lägsta nivå på ledarskap och prestation.
 • utveckla en prestationskultur inom idrottsförbundet/föreningen där kunskapsöverföringen optimeras.
 • göra en analys av nuläget i organisationen.
 • ta fram de värdeord som ska vara styrande 
 • ta ner värdeorden till beteenden hos individen och träna på dessa så att de blir relevanta i alla idrottsaktivas vardag över tid.
 • tydliggöra hur kommunikationen inom och mellan människor påverkar prestationen.
 • förmedla en begreppsapparat för att diskutera frågor om kultur, beteenden, kommunikation och dess relation till resultatet.
 • Att alla utgår från och är på väg mot visionen med ett ökat samarbete i hela förbundet/föreningen.
 • Att tydligheten och trovärdigheten ökar i ledarskapet.
 • Gemensamma värderingar och beteenden i vardagen som ska styra verksamheten mot högre lönsamhet, ökad personalnöjdhet samt ökad kundnöjdhet.
 • Förbättrad teamkänsla.
 • Framtagning av beteenden och förhållningssätt som ska gälla för att lyckas.
 • Ett ledarskap som klarar av att handskas med förändring som skapar högpresterande individer.
 • Gemensamma kommunikativa framgångsnycklar.
 • Konsekvensanalys av vad som händer om det genomförs eller om det bara blir prat.
 • Träning i att ge och ta feedback.
 • Träning i att hantera konflikter och sin egen stress.
 • I ett högpresterande system kommer alla att bidra med något så att det blir sant.
 • Implementera och ge metoder för uppföljning med modeller som skapar ständig utveckling att varje dag ska bli bättre än gårdagen.

Extra stöd till chefer

Efter varje tillfälle erbjuds stöd till nyckelpersoner inom förbund/föreningen, och vid behov kan CHPS erbjuda individuellt stöd, kring värderingsstyrt ledarskap eller kring genomförandet av de delar av processen som ledarna själva ska ansvara för.

Exempel på förslag för framtida stöd i processen. Fas 2

 • Coachning av ledare som vill och behöver stöd.
 • Utbildning av nya ledare i kommunikativa ledarverktyg utifrån värdegrunden en gång per år eller vid behov.
 • Värderingsdialog – dialog om vad som fungerar och inte fungerar i värdegrunden en gång i kvartalet.
 • Tillsättande av energi till processen, en till två gånger per år.
 • En grupp ”ambassadörer” som stöttar ledningsgruppen med idéer på hur värdegrunden ska hållas levande i vardagen.

Mattias Andersson -Handbollsmålvakt

Mitt namn är Mattias Andersson. Under mina ungdomsår var det många som kallade mig för en talang, men ännu fler sa att jag var för liten för att bli riktigt bra. De orden följde med mig när jag 2001 skrev på för THW Kiel, en av världens bästa handbollsklubbar, men jag följde mitt motto – den som slutar bli bättre slutar att vara bra.

Jag spelade för Sveriges landslag i 18 år, fick möjligheten att uppleva tre OS och flera internationella mästerskap. Efter 17 säsonger och mer än 560 matcher i Bundesliga avslutade jag min aktiva karriär som tysk mästare för sjätte gången, sommaren 2018. Som handbollsspelare har jag alltid strävat efter att få varje detalj att stämma, att arbeta för lagets bästa och för att vi tillsammans alltid ska utvecklas för att nå våra mål. Det är inte enkelt utan kräver samarbete, perfektion och en vilja att alltid ta ett steg till. Tillsammans med några av världens bästa klubbar har jag vunnit samtliga titlar som en handbollsspelare kan vinna till sin klubb.
Det krävs ett hårt arbete för att nå toppen, för att stanna där krävs det ännu mer – både när det är roligt och går bra, men även när det går emot.

 

Utbildning i ledarskap och förändring

Lär er hantera en verksamhetsförändring

Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer.