Utbildningar & kurser 

 


Ligg i framkant och hantera förändringar på alla nivåer i organisationer.

Behöver ni personer med kompetens i att leda och hantera förändringar i er organisation?

Vi erbjuder en utbildning i Ledarskap och förändring . Som förändringsledare arbetar du med att på ett strukturerat sätt implementera, genomföra och följa upp förändringar som leder till önskat resultat. Som ledare behöver du träna och hos oss måste du träna och därmed utveckla din förmåga till att bli en framgångsrik förändringsledare.

Vi erbjuder en utbildning i Sport management. Denna utbildning är riktad till dig som; leder ledare, är ledare inom idrotten och som vill få ökad kunskap, praktisk träning och insikter om hur du kan ta ditt ledarskap till nästa nivå samt hur du bygger, driver och behåller en vinnande kultur över tid.

Vi erbjuder en 2-dagars kurs -Optimera ditt ledarskap. Här kommer du ges möjlighet att reflektera över och fördjupa dig i dina ledaregenskaper och identifiera var dina styrkor som ledare ligger, och med hjälp av en strukturerad process identifiera var din förbättringspotential finns. Målet med denna kurs är att du ska identifiera dina framgångsnycklar för att optimera ditt ledarskap till högsta möjliga nivå där du kan leda och prestera på topp över lång tid.

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för organisationer och företag.

Utbildning - ledarskap och förändring

I vår utbildning till förändringsledare får du lära dig metoder och modeller för att leda individer och grupper mot att medvetet skapa den kultur de vill ha i sin organisation. Det krävs inga förkunskaper eller akademiska meriter förutom erfarenhet från eget chef- eller ledarskap.

CHPS utbildning i Idrottsledning

Denna utbildning är riktad till dig som; leder ledare, är ledare inom idrotten och som vill få ökad kunskap, praktisk träning och insikter om hur du kan ta ditt ledarskap till nästa nivå samt hur du bygger, driver och behåller en vinnande kultur över tid.

2 dagars kurs - Optimera ditt ledarskap

I denna 2-dagars kurs kommer du ges möjlighet att reflektera över och fördjupa dig i dina ledaregenskaper och identifiera var dina styrkor som ledare ligger, och med hjälp av en strukturerad process identifiera var din förbättringspotential finns.

“Läkemedelscentrum har genom ett teamutvecklingsarbete fått en ökad förståelse för vårt interna förhållningssätt och våra gemensamma värderingar. Vilket vi i vår vardag har stor nytta av!”
“Vi har sedan ca 3 år ett mycket nära och givande samarbete med CHPS och främst genom Per-Olov ”Tjolle” Ström. CHPS är en mycket viktig del i Storesupports värdegrunds- och livskvalitets processer och de coachar även våra ledare i deras utveckling. CHPS koncept är väl implementerat i företaget och så bra att, Storesupports personal citerar CHPS metaforer på Christer Lihammars 50-års dag. CHPS är beroendeframkallande…”
Christer o Cecilia Lihammar, Storesupport AB
“Vi väljer att arbeta med CHPS och Tjolle Ström för att de har kompetens och modeller för hur man säkerställer att värdegrunden blir levande och fungerar i vardagen. Tydliga ramar, mål och en metod för uppföljning gör att vi får in värdegrunden i det vardagliga arbetet/rutinerna.”
Anna Ericsson, Sektorchef Personbilar, Motorcentralen
“Jag kom till NAI Svefa på löftet att utveckla företaget “genom att utveckla människorna” i företaget. Enklare och mer sammansatt så tror jag inte att ledarskapet kan uttryckas. Inte sällan känner man sig ensam. Det CHPS har hjälpt mig med är redskap, referenser från andra arenor och många spännande, coachande samtal som fördjupat min förståelse av min egen ledarroll i olika situationer. Men jobbet har jag fått göra själv och det är så samspelet mellan kund och ska fungera.Varmt tack, CHPS!”
Lennart Weiss, NAI Svefa
”För oss är det viktigt att vi har en gemensam och bra kultur på arbetsplatsen. Genom att ta hjälp av CHPS har vi nu gemensamma värdeord som vi använder när vi pratar arbetsklimat och stämning. Har även använt CHPS för chefsutveckling för feedback, en energibooze som fick oss att lyfta. CHPS är proffsiga och omtyckta av alla anställda. De återkopplar och följer upp efter avslutat jobb på ett naturligt och trevligt sätt. För mig som chef är det lätt och enkelt att arbeta med CHPS.”
Robert Ekstrand, verksamhetschef, Runö Utbildning & Uvecklingscentrum
“Jag har haft förmånen att ha Karin Nyberg som coach under ca 1,5 år. Karin har varit ett mycket värdefullt bollplank, det märks att hon har lång och djup erfaren-het av förändringsarbete och ledarskap. Ibland bär vi med oss erfarenheter och tankar som kan hindra vår utveckling i såväl arbete som privatliv. Karin har med konkreta övningar hjälpt mig att ta mig över några av mina ”hinder. De övningarna har verkligen varit effektiva och gjort stor skillnad för mig. Av ovanstående rekommenderar jag varmt Karin Nyberg som coach.”
Johanna Ericson, Edsborg Wordings
“På alla sätt vill jag rekommendera CHPS Förändringsledarutbildning. Utbildningen är så mycket mer än vad namnet indikerar. Till min roll som ledare har jag tagit med mig mängder av värdefulla synsätt, metoder och verktyg som gör skillnad. Dessutom och kanske mer otippat har utbildningen haft en mycket stor betydelse ett personligt plan när det kommer till förhållningssätt och personlig struktur. Med facit i hand önskar jag att utbildningen korsat mina vägar tidigare.”
Kenneth Öberg, VD , Svenska Fotbollsakademin
“Vi fick lära oss en arbetsmodell som fungerar lika bra i en yrkesvardag som i privata livet, på individnivå som gruppnivå och lika bra i utförareled som i lednings-grupp. Det tycker jag är styrkan i hela CHPS modell. Med väl underbyggd teori, som knyter samman olika aspekter av ledarskap och individuell utveckling, och en professionell och mänsklig inramning i form av Tjolle och Karins gruppledarskap, upplevde jag att kursen utvecklade mig lika mycket som människa som ledare. Därför kan jag rekommendera den varmt”
Anneli Bjerkne, Samhällsstrateg, Skövde Kommun
”Jag har blivit mer trovärdig i mitt ledarskap vilket ger grabbarna en ökad trygghet på isen”
Niklas Wikegård, Djurgården Hockey
“Karin Nyberg CHPS har jobbat som idrottspsykologisk rådgivare och föreläsare för olika landslag inom RF:s elitstöd. Hon är omtyckt och har gjort ett bra och viktigt arbete för svensk elitidrott i sin utveckling mot att ta fler guld till Sverige!”
Catarina Bergström, Riksidrottsförbundet
“CHPS processdagar har gett personalen insikt och ökad medvetenhet om det egna ansvaret för processernas framgång.
Lars G. Johansson, PEAB
”Att arbeta med CHPS är en bra språngbräda för att få ihop teamet, de har en gedigen erfarenhet och ett tydligt och klart sätt att lära ut på”
Håkan Norling, Ericsson AB
“Jag leder en forskargrupp på Karolinska Institutet, vi strävar efter att förstå varför muskelsvaghet uppstår hos patienter med t.ex. ledgångsreumatism eller cancer. Denna utbildning får mina varmaste rekommendationer – om du får chansen, gå denna kurs! Du kommer få möjligheten att utveckla ditt ledarskap, vilket dels kan lyfta din egen karriär, men du kommer också kunna medverka till att skapa en positiv kultur på din arbetsplats som leder till förbättrade resultat, oavsett yrkesgrupp.”
Johanna Lanner, Fil.Dr. Assistent Professor & forskargruppsledare, Karolinska Institutet
“CHPS AB och Per-Olov “Tjolle” Ström och Anders Lundin på Värdegrundsfabriken har tillsammans med Bilias ledning genomfört ett stort värdegrundsarbete inom företaget. Detta har bidragit till att vi utvecklat företagets ledarskap och fått in nya dimensioner i vårt “ledarskapstänk”. Vi kan se ett samband i förbättringar av företagets prestationer i form av lönsamhet, kundtillfredställelse och nöjda medarbetare. Utmaningen vi nu har är att få vårt värdegrundsarbete att leva över tid.En mycket bra utbildning både ur företagskulturellt och ledarskapsmässigt hänseende!”
Tomas Gustafsson/HR Chef , Bilia Personbilar AB

Kontakt

Besökskontor: Hornsbruksgatan 23,
117 34 Stockholm

Postadress: CHPS AB,
Hornsgatan 180, 117 34 Stockholm

Tel: 08-720 02 88
Email: info@chps.se 

 

Håll dig uppdaterad!