CHPS utbildning i

Idrottsledning -att leda inom idrotten  


-Skapa vinnande kulturer utifrån styrande värderingar

Denna utbildning är riktad till dig som; leder ledare, är ledare inom idrotten och som vill få ökad kunskap, praktisk träning och insikter om hur du kan ta ditt ledarskap till nästa nivå samt hur du bygger, driver och behåller en vinnande kultur över tid.

Våra utbildare har själva lång erfarenhet av att leda individer och lag på den absolut högsta nivån och har alla skapat resultat över tid. På meritlistan finns erfarenheter från att leda individer och lag genom flertalet OS, VM och SM inom olika idrotter. Utbildningsorter är Stockholm och Malmö, eller vid förfrågan om utbildning på en önskad ort för en grupp

För mer information om utbildarna samt referenser:

Du lär dig att:

 • Identifiera vad du själv står för, vilka värderingar och drivkrafter som styr dig
 • Skapa energi och drivkraft för dig och andra
 • Arbeta med förändring på grupp, individnivå- och organisationsnivå
 • Förstå vilken påverkan värderingar och kultur har för helheten i organisationen
 • Ta fram, implementera och göra värderingar levande i organisationen
 • Bemöta beteenden som är negativa för organisationen
 • Förstärka beteenden som är positiva för organisationen
 • Hantera konflikter och medverka till att lösa dem på ett sätt som skapar förtroende
 • Pedagogiskt kunna förklara vad som händer i förändringsprocesser och varför
 • Tydliggöra hur kommunikationen inom och mellan människor påverkar prestationen
 • Ökad förståelse hur näringsliv och elitidrott hänger ihop och vikten av att vårda relationer till samarbetspartners och sponsorer

Varför gör vi detta?

Vi på CHPS brinner för att stötta i att skapa miljöer där människor kan må bra och prestera på en hög nivå över tid. Idrotten betyder så mycket för så många och på flera olika sätt. Vi vet av erfarenhet att ledarskapet och den miljö och kultur man lyckas bygga inom en förening är avgörande för att barn, unga och vuxna ska stanna kvar och utvecklas som individer, inte bara som idrottare utan som människor. Därför ser vi det som vår uppgift i samhället i stort att stötta ledare, tränare, föreningar och förbund i just detta arbete

Innehåll och upplägg


Uppstart -2 dagar.

Uppstarten handlar om att förstå vilka gemensamma faktorer som gör att vissa individer, grupper eller organisationer presterar högre än andra. Deltagarna får med sig ett antal kommunikativa verktyg som underlättar förändringsprocessen.

Träning i kommunikativa framgångsnycklar för grupper samt att fördjupa förståelsen för förändringsprocesser och att förmedla verktyg för att underlätta arbetet med att göra värderingarna levande. Utrymme för att diskutera hur exempelvis riktlinjer och nyckeltal överensstämmer med målet kommer att finnas.

Förändring för individ och grupp -2 dagar 

Vi följa upp diskussionerna om beteenden, hur man leder en värderingsdialog, samt fördjupa insikter om ledarskapet i förändring. Träning på uppföljning och att hålla uppmärksamhet på värderingsarbetet i vardagen.  I vardagen kan det ursprungliga engagemanget klinga av. Det är oerhört värdefullt att processen tillsätts energi, att medarbetarna påminns om sina

åtaganden och att det finns ett forum för att ta upp nya frågeställningar. Ledarens ansvar är att påverka gruppens och individernas tillstånd och motivation samt att ge feedback kopplat till värderingar och resultat. Verktyg för att hålla ramar och ta upp när ramarna inte hålls förmedlas kontinuerligt under processens gång.

Förändring för organisation och helheten – 2 dagar

Fortsatt träning i ett framgångsrikt ledarskap som kan skapa och handskas med högpresterande individer, gruppers och organisationers prestation, olikheter, tydlighet samt trovärdighet och mod i ledarskapet. Allt utifrån de värderingar som ska styra verksamheten. En sammanfattning av hela processen genom och egna redovisningar av ett utvecklingsarbete.

1 dag

Uppföljning efter 6 månader för att diskutera ”om ni har det som ni vill ha det”.

Utbildare


Anne Forsell

Anne Forsell

Processledare, ledarskaps-utvecklare, föreläsare & coach

Tel: 0733-712 704 Anne Forsell 
E-post: anne@chps.se

Mattias Andersson

Mattias Andersson

Förändringsledare, föredragshållare & målvaktscoach

Tel: +46 727 240 116
E-post: mattias@chps.se

Markus Fagerlund

Markus Fagerlund

Prestationsutvecklare / assisterande coach

Tel: 0730-277450
E-post: markus@chps.se

Bokningsregler & fakturering

Fakturering sker i förskott. Avgiften ska vara betald senast 28 dagar före kursstart. Anmälan är bindande.  Vid förhinder kan plats överlåtas till annan inom organisationen.

Anne Forsell

Kontakt

Besökskontor: Hornsbruksgatan 23,
117 34 Stockholm

Postadress: CHPS AB,
Hornsgatan 180, 117 34 Stockholm

Tel: 08-720 02 88
Email: info@chps.se 

 

Håll dig uppdaterad!

Centrum för Högpresterande System 


Vi vill att människor och organisationer ska lyckas med det de vill. Därför har vi tagit fram en utbildning för förändringsledare som hjälper dig att ta fram, implementera och följa upp beteenden som leder till önskat resultat. Vi har över 15 framgångsrika år bakom oss och hjälper årligen hundratals ledare och organisationer att förverkliga sina drömmar och mål. Vår gemensamma drivkraft är att skapa förändring på riktigt hos organisationer och individer som vill bli högpresterande. Vår arbetsprocess bygger på att medvetandegöra, uppmärksamma och skapa kraft i förändring med hjälp av verktyg för effektiv kommunikation. – Centrum för Högpresterande System är ett nätverk med konsulter som vill göra skillnad för dem vi möter och skapa utveckling för både oss själva och våra kunder.