Utbildning i ledarskap & förändring


Datum för utbildningen  VT 2023 är under arbete. 

Det finns alltid en kultur och värderingar i en organisation, frågan är om de skapats medvetet eller kommit till av en slump. En annan fråga är om kulturen och värderingarna är ett stöd på vägen mot önskat resultat eller om de innehåller något som hindrar att man når dit man vill.

I vår utbildning till förändringsledare får du lära dig om olika metoder och modeller för att leda individer och grupper mot att medvetet skapa den kultur de vill ha i sin organisation.Du får öva och praktiskt använda dem så de blir till verktyg i din vardag för att leda mot målet och inte bara teorier och ord på papper. Du behöver inga akademiska förkunskaper, bara erfarenhet från eget chefs- eller ledarskap.

Att arbeta med förändringsledning innebär att hjälpa chefer, ledningsgrupper och inte minst medarbetare att hantera förändringar. Som förändringsledare får du verktyg för att implementera förändringar så att de genomförs i vardagen och du klarar också av att på ett pedagogiskt sätt förklara vad som händer i processen och varför. Allt för att resultatet av förändringen ska bli den önskade.

I dagens samhälle sker förändringar i allt snabbare takt. När stressen ökar uppstår konflikter lättare. Organisationer tappar därmed mycket onödig energi som kan användas bättre.

I utbildningen  lär du dig också att förstå människors olika behov och skapa en trovärdig kommunikation på alla nivåer i organisationer. Då vi menar att en viktig faktor för att lyckas är att träna så kommer det mellan utbildningsdagarna vara en del “läxor” i någon form. Det krävs inga förkunskaper eller akademiska meriter förutom erfarenhet från eget chef- eller ledarskap.

Väldigt kunniga utbildare i form av Tjolle Ström och Karin Nyberg som gett oss kunskap, verktyg och olika metoder för att hantera en förändringsprocess med allt vad det innebär! – En heltäckande utbildning i ledarskap, på både individ och i gruppförändrings-processer.

Johan Garpenlöv

Förbundskapten, - Tre kronor

Du lär dig att:

•  Arbeta aktivt med förändring på grupp- och individnivå
•  Ta fram, implementera och göra värderingar levande i organisationen
•  Skapa energi och drivkraft för dig och andra
•  Bemöta beteenden som är negativa för organisationen
•  Hantera konflikter och medverka till att lösa dem på ett sätt som skapar förtroende

Effektiv förändringsledning gör processen smidigare och mindre resurskrävande vid till exempel:

•  Omorganisation
•  Varsel
•  Ny ledning
•  Ändrade krav
•  Värdegrundsarbete
•  Negativ stress

Huvuddelar i utbildningen

  • Skapa en tydlig kommunikation på alla nivåer i en organisation
  • Arbeta aktivt med värderingar och drivkrafter för att nå resultat
  • Skapa en medveten förändring på organisations-,grupp- och individnivå
  • Led dig själv och andra med ett trovärdigt förhållningssätt
  • Bemöta beteenden som är negativa för verksamheten
  • Filtrera framgångsfaktorer i förändringsprocesser

Jag leder en forskargrupp på Karolinska Institutet, vi strävar efter att förstå varför muskelsvaghet uppstår hos patienter med t.ex. ledgångs-reumatism eller cancer. Denna utbildning får mina varmaste rekommendationer – om du får chansen, gå denna kurs! Du kommer få möjligheten att utveckla ditt ledarskap, vilket dels kan lyfta din egen karriär, men du kommer också kunna medverka till att skapa en positiv kultur på din arbetsplats som leder till förbättrade resultat, oavsett yrkesgrupp.

Johanna Lanner

Fil.Dr. Assistent Professor & forskargruppsledare, Karolinska institutet

Utbildningen har öppnat ’dörrar’ i mitt ledarskap som kanske varit både medvetet och omedvetet stängda men som nu kommit upp till ytan och som kan bredda mitt ledarskap ytterligare. Osorterade tankar och funderingar har sorterats in och jag ser många saker mycket klarare nu.

Utbildningen har gjort att jag är mycket bättre rustad för att verka mitt ledarskap i en stressig och högpresterande miljö. Dessutom har utbildningen gjort mig till en lugnare och mer balanserad individ.

Per Johansson

Förbundskapten , Montenegro i Handboll

Centrum för Högpresterande System 


Vi vill att människor och organisationer ska lyckas med det de vill. Därför har vi tagit fram en utbildning för förändringsledare som hjälper dig att ta fram, implementera och följa upp beteenden som leder till önskat resultat. Vi har över 15 framgångsrika år bakom oss och hjälper årligen hundratals ledare och organisationer att förverkliga sina drömmar och mål. Vår gemensamma drivkraft är att skapa förändring på riktigt hos organisationer och individer som vill bli högpresterande. Vår arbetsprocess bygger på att medvetandegöra, uppmärksamma och skapa kraft i förändring med hjälp av verktyg för effektiv kommunikation. – Centrum för Högpresterande System är ett nätverk med konsulter som vill göra skillnad för dem vi möter och skapa utveckling för både oss själva och våra kunder.

CERTIFIERING
För att erhålla certifikat till förändringsledare krävs 100% närvaro samt ett avslutande examensarbete.

KURSMATERIAL
Allt material får du på plats under utbildningen.

I utbildningen ingår även individuell coaching.
Välj mellan en eller fyra tillfällen.

Pris: 36 000 kr + moms inkl. en individuell coachning
Pris: 42 000 kr + moms inkl. fyra individuella coachingar

Tjolle Ström

Tjolle Ström

Processledare, föreläsare, coach & utbildare

E-post: tjolle@chps.se
Tel: 0733-712702

Karin Nyberg

Karin Nyberg

Föreläsare, processledare & coach

E-post: karin@chps.se
Tel: 0733-712 704

Utbildningsdatum


Uppdateras inom kort

Sundby Gård

Uppdateras inom kort

Sundby Gård

Uppdateras inom kort

Sundby Gård

Uppdateras inom kort

Sundby Gård

Uppdateras inom kort

Helio

Utan tvekan den bästa ledarskapsutbildningen jag gått! Förändringsledarutbildningen gav mig verktyg och insikter som gjort det möjligt för mig att markant lyfta mitt ledarskap i vardagen. Ovärderlig kunskap och trygghet när man är verksam i en bransch där kartan ständigt ritas om.

Niklas Blomgren

Nordic Business Controller, Teva Pharmaceuticals

Kontakt

Besökskontor: Hornsbruksgatan 23,
117 34 Stockholm

Postadress: CHPS AB,
Hornsgatan 180, 117 34 Stockholm

Tel: 08-720 02 88
Email: info@chps.se 

 

Håll dig uppdaterad!