Webinar – Att leva och leda i förändring


Går det att växa i en förändring? Att utveckla en organisation och gå starkare ur en kris?
Absolut.
I en serie webbsända seminarier på temat “Att leva och leda i förändring” kommer våra föreläsare ge dig möjligheten att ta del av kunskapen kring detta samt erbjuda möjligheter till att utveckla detta vidare.

Alla dina val påverkar resultatet

Mattias Andersson, coach och förändringsledare

3 juni 2020 kl 12:30-13:15

Vad kan jag som ledare göra i tider när det går emot eller när jag inte kan påverka omständigheterna? Går det att skapa förutsättningar för att utvecklas under förändring och vilken lärdom kan näringslivet kan ta av idrotten?

Svaret på den frågan är – att du har flera alternativ. Fler än vad du tror.
Det är en situation som inträffar regelbundet inom idrotten. Det kan handla om matcher som skjuts upp, skador, långa uppehåll, tränarbyten, en förening i ekonomisk kris som tvingas ta drastiska beslut eller andra problem som du inte kan påverka. Under min tid som elitidrottsman lärde jag mig att alla val som jag gör också påverkar resultatet. Den kunskapen går även att applicera i näringslivet.

Få klarhet i:

  • Vad krävs av dig som ledare när världen förändras?
  • Hur du kan utveckla dig och ditt team i tider av motgång
  • Hur du som ledare kan hantera omständigheter du inte kan påverka